Välmående

Välmående

Kiropraktik för mig handlar inte enbart om behandlingen i sig, även om jag i många avseenden anser att det är en utav de absolut bästa sätten att påverka smärta på, så finns det fler faktorer som påverkar smärtan. Bland annat hur vi mår. Hur vi mår påverkar hur...