Stretching: Ja eller nej?

Stretching: Ja eller nej?

De senaste åren har det varit mycket frågor om huruvida stretching gör oss någon nytta eller inte samt om det är någon skillnad på att stretcha innan eller efter träning. Som tidigare gymnast har jag stor erfarenhet av stretching från ung ålder, jag har själv på...
Välmående

Välmående

Kiropraktik för mig handlar inte enbart om behandlingen i sig, även om jag i många avseenden anser att det är en utav de absolut bästa sätten att påverka smärta på, så finns det fler faktorer som påverkar smärtan. Bland annat hur vi mår. Hur vi mår påverkar hur...