Kronisk smärta

Kronisk smärta

Kronisk smärta är något som inom vårdyrken är en jobbig diagnos. Detta eftersom det finns låg grad av evidens för vad det orsakats av, vad som gör det så långvarigt och så påtagligt. Vilket gör det svårbehandlat. Detta skapar en maktlöshet hos vårdgivaren, samtidigt...
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är något som i hög grad påverkar människors fysiska hälsa. Det är även vanligt förekommande att fysisk ohälsa leder till en psykisk ohälsa. Ibland är det svårt att tyda vart cirkeln startade, vilket är vanligt hos individer med kroniska smärtbesvär. Men...
Smärta

Smärta

När kroppen utsätts för smärta reagerar den instinktivt för att skydda området. Likadant som när man bränner sig på en spisplatta, reagerar kroppen på “ofarlig smärta”. Dvs. att man undviker att göra om det som gjorde ont som t.ex. att lägga handen på spisen eller en...