För dig som vill veta mer.

Här kan du hitta lite information som kan vara matnyttigt. 
Trevlig läsning!

Stretching: Ja eller nej?

Stretching: Ja eller nej?

De senaste åren har det varit mycket frågor om huruvida stretching gör oss någon nytta eller inte samt om det är någon skillnad på att stretcha innan eller efter träning. Som tidigare gymnast har jag stor erfarenhet av stretching från ung ålder, jag har själv på...

läs mer
Välmående

Välmående

Kiropraktik för mig handlar inte enbart om behandlingen i sig, även om jag i många avseenden anser att det är en utav de absolut bästa sätten att påverka smärta på, så finns det fler faktorer som påverkar smärtan. Bland annat hur vi mår. Hur vi mår påverkar hur...

läs mer
Kronisk smärta

Kronisk smärta

Kronisk smärta är något som inom vårdyrken är en jobbig diagnos. Detta eftersom det finns låg grad av evidens för vad det orsakats av, vad som gör det så långvarigt och så påtagligt. Vilket gör det svårbehandlat. Detta skapar en maktlöshet hos vårdgivaren, samtidigt...

läs mer
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är något som i hög grad påverkar människors fysiska hälsa. Det är även vanligt förekommande att fysisk ohälsa leder till en psykisk ohälsa. Ibland är det svårt att tyda vart cirkeln startade, vilket är vanligt hos individer med kroniska smärtbesvär. Men...

läs mer
Smärta

Smärta

När kroppen utsätts för smärta reagerar den instinktivt för att skydda området. Likadant som när man bränner sig på en spisplatta, reagerar kroppen på “ofarlig smärta”. Dvs. att man undviker att göra om det som gjorde ont som t.ex. att lägga handen på spisen eller en...

läs mer