Kiropraktik

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är en manuell behandlingsform som handlar om att hjälpa kroppen att skapa ett balanserat och funktionellt rörelsemönster mellan leder och mjukdelar. När kroppen inte arbetar på rätt sätt debuterar ofta smärta i olika former, där kiropraktorn med hjälp av händerna arbetar för att återskapa full funktion för att kunna fungera smärtfritt utifrån de krav den utsätts för i vardagen.

Det kan vara allt ifrån att klara av en särskild sport till att kunna klara av en påfrestande kontorsmiljö. Det kan också uppstå obalanser, inflammation, irritation eller överansträngning i kroppen som debuterat på grund av något man har gjort för mycket av, på fel sätt, under för lång tid eller på grund av ett trauma exempelvis, på grund av idrottsskada, fall eller andra okontrollerade rörelser som man utsatts för. Behandlingen syftar till att hjälpa och vägleda kroppen till att självläka för att kunna arbeta på rätt sätt igen genom manuella behandlingsmetoder, rådgivning och rehabilitering.

Hur ser ett besök ut?

Vid ett nybesök hos mig inleder vi med ett samtal där du får berätta om dig själv och dina besvär och jag ställer frågor. Detta för att skapa en utgångspunkt för behandlingen utifrån din önskan och min expertis. Sedan gör vi en undersökning med olika funktionella, ortopediska och ibland neurologiska tester. Detta för att veta vad som orsakar dig dina besvär.

Efter detta börjar behandlingen som anpassas efter vad som är lämpligast. De vanligaste behandlingsmetoderna är ledmobilisering där HVLA-manipulation (High Velocity Low Amplitude) bland andra tekniker används, detta för att öka rörligheten i leden som ger smärtlindring, muskelavslappning, ökad blodcirkulation i området samt påverkar nervsignaleringen från leden till hjärna. Utöver specifika ledrörelser arbetar vi även med mjukdelar i form av muskler, muskelinfästen, ligament, bl. a. I form av triggerpunktsbehandling, PIR (Post Isometric Relaxation), passiv mjukdelsbehandling, aktiv led- eller muskelbehandling samt nervmobiliseringstekniker.

Efter behandlingen lägger vi tillsammans upp en vårdplan utifrån min kompetens och dina önskemål. Du kommer sedan få råd för att på bästa sätt bli av med dina besvär samt kunskap om vad som orsakat besvären, vad som bör undvikas, vad du själv kommer behöva göra samt hur du ska undvika att förvärra eller få tillbaka besvären framöver. Du kommer sedan få med dig övningar som du kan utföra på egen hand i form av rörelseövningar, styrketräning, stretching eller för att mekaniskt lära din kropp att arbeta på rätt sätt. Sedan bokas vanligtvis ett nytt besök in inom en lämplig tidsram om detta anses behövligt.

Vanliga frågor

 • Skillnad mellan naprapat, osteopat och kiropraktor?
  Svar: Skillnaden mellan dessa professioner grundar sig mycket i de principer och filosofier som idag ligger kvar från förr. Skillnader finns även i tidsintervall och inriktning i utbildningen. Men med dagens rådande evidens har det resulterat i att skillnaden inte är så stor utan skillnaden avgörs mer huruvida påläst och uppdaterad terapeuten är samt eget val av inriktning. Vi på Ortopedmedicinska institutet exempelvis arbetar väldigt likgiltigt, oberoende av profession. 
 • Vad är det som knakar?
  Svar: När man vill få ökad rörelse i en led positionerar man leden i dess yttersta läge och gör ett snabbt tryck mot leden, det sker då en tryckförändring i leden och en gas kommer ut, vilket ibland kan låta i form av ett knak, men inte alltid. Ljudet i sig har ingen effekt på behandlinsresultatet utan det som eftersträvas är ökad rörelse i leden.

   

 • Hur många behandlingar behövs?

  Svar: Det avgörs dels beroende på din målsättning med behandlingen, graden av smärta samt beroende på om det är ett akut besvär, ett långvarigt besvär samt om det är konstant under lång tid eller uppkommer periodvis. Effekten av behandlingen är även olika på olika människor, t.ex. Om man är äldre eller yngre, fysiskt aktiv eller ej, etc. Men i regel brukar det behövas 3-5 behandlingar för att bli fri från sina besvär. 

 • Gör det ont att få kiropraktisk behandling? 
  Svar: Vanligtvis känns en ledjustering väldigt skönt och avslappnande ganska omgående, men i vissa fall om området är väldigt irriterat med spänd och öm muskulatur kan det kännas lite mer men är inte smärtsamt. Behandlingen utav muskler brukar kunna vara smärtsamt i ett par sekunder för att sedan avta och kännas avslappnande.

 • Är det farligt att “knäcka” sig själv?
  Svar: I dagsläget finns det inga studier som säger att det skulle vara skadligt för kroppen. Dock brukar det sällan förbättra tillståndet om man har besvär, utan snarare irritera det mer då man på egen hand brukar kunna “knäcka loss” de områden som redan rör sig ganska bra medan den egentliga orsaken till besvären kvarstår. Det krävs även att kroppen är helt avslappnad för bästa resultat utav en ledjustering, vilket den inte är om man aktivt gör det själv.

 • Kan kiropraktisk behandling vara farligt? 
  Svar: Nej. Den behandling som görs baseras på en noggrann förundersökning i form utav frågor och tester för att bedöma om du bör behandlas kiropraktiskt eller inte. Själva behandlingen i form utav ledjustering utförs med ytterst små rörelser, minimal kraft samt under kontrollerad form. Vilket gör att risken att skadas utav behandlingen är ytterst liten. Behandlingen är alltid individanpassad och om en person inte är lämplig för behandling rekommenderar jag andra åtgärder för att du ska bli fri besvären.

Du har väl inte missat tipsen under Inlägg?

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar.