Psykisk ohälsa är något som i hög grad påverkar människors fysiska hälsa. Det är även vanligt förekommande att fysisk ohälsa leder till en psykisk ohälsa. Ibland är det svårt att tyda vart cirkeln startade, vilket är vanligt hos individer med kroniska smärtbesvär. Men det man vet med säkerhet är att dessa två faktorer har en stor påverkan på varandra. Många som drabbas av fysiska smärtbesvär (vanligtvis återkommande smärtbesvär) är det vanligt att det ibland debuterar i samband med psykologiska faktorer som t. ex. Stress i vardagen, emotionell stress och nedstämdhet. Som i det fallet är den utlösande faktorn till besväret och inte i regel något fysiskt som man kan ta på som t. ex. En överansträngd muskel, ett irriterat muskelfäste, en försämrad ledrörelse eller annan obalans i rörelseapparaten. Utan det som är startflaggan för besvären är resultatet som blir av den psykologiska obalansen i kroppen.

Denna obalans kan ligga latent under en längre tid och ge fysisk påverkan som onödigt mycket aktivitet i muskler, spändhet och onormala rörelsemönster. Då detta pågår för länge ger kroppen tillslut utslag, som en varningsflagga, i form av smärta från det överansträngda området. Det kan visa sig i form av bröstryggssmärta, nacksmärta, huvudvärk, yrsel, trötthet eller smärta i höfter eller rygg. Vilket i det fallet gäller att bearbeta den psykologiska aspekten för att förhindra att de fysiska besvären återkommer. I det fallet att besvären gått så långt att man upplever det som besvärande i sin vardag krävs det även att man mekaniskt behandlar det drabbade området för att besväret ska försvinna.

Det kan man ibland utföra själv med stretching, specifika träningsövningar eller egen mjukdelsbehandling mha foamroller, tennisboll eller liknande medan det ibland krävs annat handlag som t.ex. en kiropraktisk behandling där man passivt får hjälp att återställa balansen i kroppen igen med hjälp av ökad ledrörelse, avslappning i muskulatur m. m. Båda delarna är i detta fallet lika viktigt att bearbeta för att besvären ska avta.