Kronisk smärta är något som inom vårdyrken är en jobbig diagnos. Detta eftersom det finns låg grad av evidens för vad det orsakats av, vad som gör det så långvarigt och så påtagligt. Vilket gör det svårbehandlat. Detta skapar en maktlöshet hos vårdgivaren, samtidigt som det ofta är fruktansvärt destruerande för den person som drabbats av besvären. I och med att fler i min privata omgivning drabbats av kroniska smärtbesvär, har det skapat mig en, vad jag tror, djupare, mer förstående och realistisk bild av hur mycket det faktiskt påverkar en människa att tvingas stå ut med denna konstanta, långvariga smärta.

Att kronisk smärta är sammankopplat med psykologisk påverkan är inte helt förvånande. Tänk dig själv att gå runt med en bruten arm eller att du gått runt, obehandlad, med den tidigare nämnda brännskadan från spisplattan i 5, 10 eller 30 års tid. Det är ganska naturligt att det hade påverkat dig psykiskt. Att tillägga är att kronisk smärta är en stor slaskdiagnos, dvs. att det inte finns några strikta riktlinjer för vad som orsakar det. Med detta sagt, betyder inte kroniskt för alltid. Det finns många som antingen blir helt smärtfria, eller att minska smärtan så pass mycket att det är hanterbart för att kunna leva ett normalt liv.

Kiropraktisk behandling är ett alternativ för att få hjälp att bryta denna långvariga smärtcykel som debuterat. Det krävs även mycket tålamod och vilja ska jag tillägga. Det krävs att man blir en detektiv i sitt eget liv och sin egen vardag, att man lär känna sigsjälv som person samt hur sin egen kropp fungerar. Vilket är min uppgift att hjälpa dig med, att tillsammans hjälpas åt att skräddarsy en kunskap och förmåga både fysiskt och psykiskt för att du ska veta dina gränser, för att lära dig vad som fungerar och inte. För att sedan förvandlas till din egen sylvassa rådgivare, som kommer skapa dig en högre och mer balanserad funktion i ditt eget liv.